Se dette nyhedsbrev i en browser
 
MBTI og Ledelse
 "Der er to løftestænger, der kan sætte mennesket i bevægelse: frygt og egennytte"
 - Napolean Bonaparte 1769-1821

Ugens Profil - ESTP

 
Vi præsenterer denne uge ESTP-profilen
 
Den Handlingsorienterede Leder
ESTP-profilen bidrager med entusiasme og energi, og er for andre et eksempel på en, der nyder livet nu og her. De er gode i kriser, da de nyder at "smøge ærmerne op" for at løse problemer.
Tilgangen til at løse problemer foregår på en logisk, direkte og ligefrem måde. Der er stor opfindsomhed, og praktiske behov klares effektivt. Det understreger også ESTP-profilens bidrag til en organisation. De leder nemlig ved at finde den mest effektive måde at arbejde sammen med andre på, de er handlekraftige, og de søger indflydelse ved at arbejde med logiske processer og følge op på dem med entusiasme. 
 
ESTP-profilen nyder at fokusere intensivt på at opleve nuet, og stimuleres af variation og intensitet. Derfor trives de også bedst i et arbejdsmiljø, hvor der er mulighed for spontanitet, og hvor kollegaerne er livlige og resultatorienterede. Filosofien skal være præget af, at arbejde og sjov kan forenes. Opgaver skal gerne være konkrete, handlingsorienterede og praktiske. En god indlæring sker gerne gennem praktisk involvering og gerne gennem konkurrence og sjov. Derfor må der gerne være fastlagte mål, men måden at nå dem på skal være fleksibel. Samtidigt er ESTP-profilen teknisk orienteret og har helst det mest optimale udstyr.
 
ESTP-profilen har også blinde pletter. Evnen til at fokusere på de umiddelbart hurtige sejre på bekostning af de større sammenhænge ligger i den zone. Ydermere kan ESTP-profilen have mangel på respekt for dem, der har behov for struktur, planer og standardprocedurer. Kilderne til stress kan spores, hvis helbredet eller psykiske problemer ødelægger glæden ved at være i nuet, eller at der for lidt tid til beskæftigelser der "lader energi op". I sådanne tilfælde trækker ESTP-profilen sig fra normale aktiviteter og udtrykker en negativ virkelighedsforvrængning præget af tungsind.
 
ESTP-profilen bør overveje at udvikle evnen til at se tingene i et langsigtet perspektiv og forsøge at søge fordybelsen mere. Nuet og det behagelige i livet kan overskygge lysten til at indfri resultater. Derfor er et udviklingspunkt også at fokusere på gennemførsel. Et sidste udviklingspunkt for ESTP-profilen er, at overveje hvordan det påvirker andre, at tingene siges ligeud uden at tage hensyn.
MBTI - Hvad er det for størrelse?
 
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) er i dag den vel nok mest forskningsbaserede og anvendte metode til at kortlægge/indikere vores mulige præferencer.  Vore præferencer er delt op i 4 dimensioner med hver sin modsatrettede pol og gennem en analyse, vil man kunne opnå indsigt i de grundlæggende præferencer, vi agerer ud fra som mennesker i den personlige, faglige og ledermæssige adfærd.
At have kendskab til sine præferencer betyder ikke, at man er låst og ikke kan andet, men det giver en personlig indsigt i og forklaring på, hvilke årsager der kunne ligge bag vante handlemuliugheder. Ydermere åbner det også op for den modsatte pol og udvider på den måde ens handlemuligheder. Vi er unikke og meget forskellige som mennesker, så hvis man vil lære sig selv bedre at kende og derved arbejde med personlig udvikling er MBTI metoden, der sikrer forståelse for, hvad vi præferer inden for det:
  • At generere vores energi enten (E) Ekstrovert/ (I) Introvert 
  • At opfatte og udvælge information via  ((S) Sansning/ (N) Intuition
  • At vurdere og træffe vores beslutninger på baggrund af (T) Tænkning/(F) Føling
  • At strukture og organisere vores hverdag ud fra (J) Vurdering/ (P) Opfattelse 
I Bülow Management A/S anvender vi MBTI  da der er tale om en dybt forskningsbaseret metode, der hjælper den enkelte leder til større selvindsigt som forudsætningen for at kunne få indsigt i andre og dermed lede mere effektivt. Den kommende tid vil vi sætte spot på én ugentlig profil.
 
Vil du læse mere om MBTI og Ledelse, så klik her
 
Frameld dig dette nyhedsbrev